Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Obec Dobratice

Mobilní rozhlas

Zde vyplňte nadpis

Obecní úřad Dobratice zve občany na besedu o historii kostelíku a chaty na Prašivé, která se uskuteční ve čtvrtek 16.2.2017 od 16.00 hod. v klubovně obecního úřadu Dobratice.

více informací na webu obce

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.