Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Obec Dobratice

Mobilní rozhlas

Zajímáte se o možnost získání "KOTLÍKOVÉ DOTACE"?

Spolu s realizační firmou, která vám poradí s výběrem vhodného způsobu vytápění domku a také s firmou, která vyřídí dotaci, pro vás pořádáme besedu.

SETKÁNÍ se uskuteční dne  9. března 2017 v 17.30 hodin

v klubovně Obecního úřadu Dobratice.

Srdečně zveme zájemce k účasti

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.