Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Obec Dobratice

Mobilní rozhlas

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, známým, že nás dne 1.11.2017 po těžké nemoci opustil ve věku 65 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr

Karel Žvak
bydlištěm Dobratice 291

S drahým zesnulým se rozloučíme dne 6. listopadu 2017 v 15:30 hod. na evang. hřbitově v Komorní Lhotce.

Za zarmoucenou rodinu manželka Milada s dcerou Žanetou.

Nastavení profilu a odběru

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.