Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Obec Dobratice

Mobilní rozhlas

Uzavření silnice přes most M07 směr Zastávka u Rybníka - Komorní Lhotka

Vážení občané,

z důvodu rekonstrukce mostu M 07 přes vodní tok Zbojičný, který je v dolině na místní komunikaci, vedoucí z hlavní silnice u rybníků směrem na Komorní Lhotku, bude od pondělí 8. dubna 2019 od 8 hodin ráno tato komunikace pro veškerou dopravu i pěší uzavřena. Předpokládá se, že uzavírka potrvá do konce července.

Odměnou za dočasné omezení nám bude nový bezpečný most.

Alena Kacířová, starostka

přejít na web

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.